Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_NT

NT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BibbiaEDU-logo

Apocalisse

4 1Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ, λέγων· Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι. μετὰ ταῦτα
⸀εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι· καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος,
4,2 εὐθέως WH Treg NIV ] Καὶ εὐθέως RP
⸂καὶ ὁ καθήμενος⸃ ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ, καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ⸂ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ⸃.
4,3 καὶ ὁ καθήμενος WH Treg NIV ] - RP • ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ WH Treg NIV ] ὁμοίως ὅρασις σμαραγδίνων RP
καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου ⸀θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς ⸀θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ⸀ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς.
4,4 θρόνοι WH Treg RP ] θρόνους NIV • θρόνους WH Treg NIV ] + τοὺς RP • ἐν Treg NIV RP ] - WH
καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, ⸀ἅ εἰσιν ⸀τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ,
4,5 ἅ WH NIV ] αἵ Treg; αὐτοῦ αἵ RP • τὰ WH Treg NIV ] - RP
6καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·
καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ⸀ἔχων ⸂τὸ πρόσωπον ὡς⸃ ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ·
4,7 ἔχων WH Treg NIV ] ἔχον RP • τὸ πρόσωπον ὡς WH Treg NIV ] πρόσωπον RP
καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν ⸂καθ’ ἓν⸃ ⸀αὐτῶν ⸀ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν· καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες· Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος, ὁ θεός, ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.
4,8 καθ᾽ ἓν WH NIV RP ] ἕκαστον Treg • αὐτῶν WH Treg NIV ] - RP • ἔχων WH Treg NIV ] ἔχον RP
καὶ ὅταν ⸀δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ ⸂τῷ θρόνῳ⸃, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,
4,9 δώσουσιν WH Treg NIV ] δῶσιν RP • τῷ θρόνῳ Treg NIV ] τοῦ θρόνου WH RP
10πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες·
Ἄξιος εἶ, ὁ κύριος καὶ ὁ θεὸς ⸀ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτισας ⸀τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν.
4,11 ἡμῶν WH Treg NIV ] + ὁ ἅγιος RP • τὰ WH Treg NIV ] - RP

Note al testo

4,2 εὐθέως WH Treg NIV ] Καὶ εὐθέως RP
4,3 καὶ ὁ καθήμενος WH Treg NIV ] - RP • ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ WH Treg NIV ] ὁμοίως ὅρασις σμαραγδίνων RP
4,4 θρόνοι WH Treg RP ] θρόνους NIV • θρόνους WH Treg NIV ] + τοὺς RP • ἐν Treg NIV RP ] - WH
4,5 ἅ WH NIV ] αἵ Treg; αὐτοῦ αἵ RP • τὰ WH Treg NIV ] - RP
4,7 ἔχων WH Treg NIV ] ἔχον RP • τὸ πρόσωπον ὡς WH Treg NIV ] πρόσωπον RP
4,8 καθ᾽ ἓν WH NIV RP ] ἕκαστον Treg • αὐτῶν WH Treg NIV ] - RP • ἔχων WH Treg NIV ] ἔχον RP
4,9 δώσουσιν WH Treg NIV ] δῶσιν RP • τῷ θρόνῳ Treg NIV ] τοῦ θρόνου WH RP
4,11 ἡμῶν WH Treg NIV ] + ὁ ἅγιος RP • τὰ WH Treg NIV ] - RP